Program rysunku wektorowego (Illustrator)

Po I roku nauki opanujesz pracę narzędziami programu Adobe Illustrator w stopniu średniozaawansowanym, natomiast po II roku w stopniu zaawansowanym.

Celem nauki kursu Illustratora jest umiejętne posługiwanie się narzędziami Adobe, tak, by móc przy pomocy tychże narzędzi, przysposobić sobie zdolność do tworzenia dowolnych form i kształtów – rysowania, grafizowania i odnajdywania własnego indywidualnego stylu.
W zakresie tematycznym przedmiot podzielony jest na dwa poziomy:

Poziom podstawowy Adobe Ilustrator:

  • podstawowa umiejętność w zakresie rysowania krzywymi,
  • tworzenie obiektów i form inspirowanych przedmiotami codziennego użytku,
  • także umiejętność przekładania tych form w lapidarny język grafiki wektorowej,
  • wprowadzenie w instrumenty, narzędzia programu Adobe Ilustrator, podstawy kompozycji, proporcji w rysowaniu.

Poziom zaawansowany Adobe Ilustrator:

  • budowanie dowolnych form, rysowanie, grafizowanie, rysowanie wielowarstwowe, strukturowe oraz walorowe.

W zakresie ćwiczeń istotne są odpowiedzi na zadane tematy,
zadania – kopiowanie form graficznych, wielobarwnych jak i monochromatycznych.
Formułą prowadzenia zajęć są warsztaty, projekty, konsultacje i korekty zadanych tematów, itp.)
Wymagana jest  aktywność i uczestnictwo studentów w zajęciach i konsultacjach.
Dowiedz się więcej, na temat możliwości jakie proponuje ten program

Prace studentów wykonane za pomocą również programu Adobe Illustrator

prace wykonane  m.in. w Adobe Illustrator  przez Natalię Antoszewską