Program rysunku wektorowego

Po I roku nauki opanujesz pracę narzędziami programu Adobe Illustrator w stopniu średniozaawansowanym, natomiast po II roku w stopniu zaawansowanym.

Celem nauki jest umiejętne posługiwanie się narzędziami Adobe, tak, by móc przy pomocy tychże narzędzi, przysposobić sobie zdolność do tworzenia dowolnych form i kształtów – rysowania, grafizowania i odnajdywania własnego indywidualnego stylu.
W zakresie tematycznym przedmiot podzielony jest na dwa poziomy:
Poziom podstawowy:

  • podstawowa umiejętność w zakresie rysowania krzywymi,
  • tworzenie obiektów i form inspirowanych przedmiotami codziennego użytku,
  • także umiejętność przekładania tych form w lapidarny język grafiki wektorowej,
  • wprowadzenie w instrumenty, narzędzia programu Adobe Ilustrator, podstawy kompozycji, proporcji w rysowaniu.

Poziom zaawansowany:

  • budowanie dowolnych form, rysowanie, grafizowanie, rysowanie wielowarstwowe, strukturowe, walorowe.

W zakresie ćwiczeń:
odpowiedzi na zadane tematy,
zadania – kopiowanie form graficznych, wielobarwnych jak i monochromatycznych.
Formuła prowadzenia zajęć to:
warsztaty, projekty, konsultacje, korekty zadanych tematów, itp.)
Wymagana: aktywność i uczestnictwo słuchaczy w zajęciach i konsultacjach.

Prace studentów

prace Natalia Antoszewska