Program zajęć  

 Głównym celem zajęć jest nauczenie uczestników samodzielnej pracy w ciemni i wykonywania poprawnych pod względem technicznym odbitek czarno- białych zarówno na papierze polietylenowym (RC).

Ponadto program zajęć ma na celu naukę:
–  samodzielnej pracy na aparatach analogowych,
– ogólną orientację  w zagadnieniach fotografii analogowej oraz wyrobienie umiejętności dobierania odpowiednich materiałów, światłoczułych do zaistniałych sytuacji fotograficznych,
– konsultacje indywidualne