PROGRAM DIGITAL PAINTING

Poznasz podstawy ilustracji, ilustrując zadane hasła za pomocą programów graficznych, m.in. Adobe Photoshop.

Adobe Photoshop wprowadzenie i interfejs
Metody malowania w czarno-bieli, kompozycja w concept arcie
Reguły światłocienia i rodzaje oświetlenia, perspektywa i jej rodzaje
Kolorowanie obrazu, zasady i dobre praktyki, harmonie kolorów i kompozycja
Tworzenie environmentów
Tworzenie projektów postaci
Używanie elementów zdjęć, metody i zasady
Dobór pędzli, ustawienia pędzli

Wykorzystanie Photoshopa w concept-arcie – wprowadzenie i interfejs
Modelowanie w Photoshopie
Tworzenie conceptów w oparciu o 3d
Projektowanie environmentów, zasady i dobre praktyki
Oświetlanie i perspektywa
Realizm i przestrzeń – zasady i dobre praktyki

Portret, wprowadzenie, studium płaszczyzn
Dobre praktyki i oświetlenie w portrecie i anatomii
Portret damski, portret męski z naciskiem na elementy: włosy, oczy, usta
Dobór pędzli, malowanie ludzkiej skóry, paleta barwowa,dobór narzędzi w Adobe Photoshop
Ekonomia pracy pędzla, czyste malowanie
Zastosowanie oprogramowania do pozowania postaci
Ilustracja figuratywna, charakter design, oświetlenie i dobre praktyki
Podstawowe błędy których należy unikać w malowaniu postaci i anatomii
Wykańczanie ilustracji, malowanie detalu, przejście od fazy szkicu do fazy wykańczania.

Metody realizacji programu

Zapewniamy kreatywne środowisko stworzone przez praktykujących artystów i specjalistów, którzy będą aktywnie opiekować się twoim rozwojem i zachęcać do dalszej pracy poprzez korekty podczas zajęć oraz zadania domowe.
Podstawową formą prowadzenia zajęć są prezentacje połączone z ćwiczeniami i pokazami praktycznymi z udziałem uczestników zajęć.
Oprócz ćwiczeń technicznych, jest także realizacja prac opartych na pomysłach i założeniach uczestników, będących próbą stworzenia skończonych projektów artystycznych w oparciu o proponowane tematy.

Praca Paweł Zgórecki