KURSY, SZKOŁA, STUDIUM  DOMESTIC DESIGN, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, ARANŻACJA WNĘTRZ, WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE POZNAŃ

Nauczysz się jak samodzielnie zaprojektować spójne wnętrze zgodne z jego przeznaczeniem, a także jak wykonać wizualną prezentację projektu.
Poznasz zasady kształtowania wnętrz i zdobędziesz bazowe umiejętności, umożliwiające tworzenie i rozwijanie wszechstronnych koncepcji aranżacyjnych.

PROGRAM DOMESTIC DESIGN

Zagadnienia  1 stopnia

 • podstawy projektowania architektury wnętrz
  • style i trendy w projektowaniu
  • ergonomia wnętrz i przedmiotów użytkowych
  • materiałoznawstwo
  • tworzenie dokumentacji technicznej
  • komputerowe techniki prezentacyjne (2D)

Zagadnienia  2 stopnia:

 • prezentacja projektu z środowisku 3D
  • modelowanie wnętrza na bazie rysunków technicznych
  • modelowanie trójwymiarowych elementów wystroju wnętrz
  • teksturownie modeli
  • praca z gotowymi modelami 3D
  • podstawy modelowania terenu

Zagadnienia 3 stopnia:

 • tworzenie wizualizacji fotorealistycznych
  • ustawienia światła naturalnego w modelu
  • ustawienia światła sztucznego, praca z oświetleniem
  • ustawienia kamery w programie renderującym
  • praca na materiałach, tworzenie własnej biblioteki materiałów
  • renderowanie scen

Domestic design to:

– aranżacja przestrzeni użytkowych ( lub organizacja przestrzeni indoor / outdoor)
– stylizacja wnętrz
– projektowanie mebli i małych form architektonicznych
– design/ wzornictwo przemysłowe

Wymagania sprzętowe do SketchUp/V-Ray:

 • System operacyjny:
  – Windows 7 (64-bit) lub nowszy
  – Mac OS X 10.11 (El Capitan) lub nowszy
 • Myszka z trzema przyciskami,
 • Karta graficzna w pełni kompatybilna z Open GL w wersji 3.0 lub nowszej,
 • Procesor 2.1+ GHz Intel™ lub szybszy.

METODY REALIZACJI PROGRAMU

Oprócz ćwi­czeń tech­nicz­nych jest także, reali­za­cja prac opar­tych na pomy­słach i zało­że­niach słu­cha­czy, będą­cych próbą stwo­rze­nia skoń­czo­nych pro­jek­tów arty­stycz­nych w opar­ciu o pro­po­no­wane tematy.

WYKŁADOWCY DOMESTIC DESIGN

Szkoła zatrudnia do współpracy niezwykle twórczy i ambitny zespół ludzi (artystów-espertów), którzy proponują aktualne trendy i metody nauczania, każdy z nich we własnej dziedzinie.
Zapewniając tym samym studentom twórcze środowisko, konieczne do rozwoju własnej twórczej drogi, do otwartego i kreatywnego myślenia, jednocześnie wyposażając ich w doświadczenie i umiejętności, niezbędne na rynku pracy.

 • AGNIESZKA ROGOWSKA

 • Agnieszka Zdziabek

 • Max Skorwider

 • Paweł Zgórecki

 • DRZWI OTWARTE

 • wystawa i przegląd

 • REKRUTACJA

 • WYSTAWA KOŃCOWA z GRAFIKI, RYSUNKU, CONCEPT ART