Program Fotografii Artystycznej

Podczas rocznej nauki gwarantujemy intensywną pracę w studio fotograficznym.  Tak, abyście potem mogli nabyte doświadczenia, wykorzystywać w swojej samodzielnej pracy komercyjnej i artystycznej.

Podczas zajęć fotografii artystycznej

  • Poznasz zaawansowane zasady i reguły kompozycji fotografii,  organizacje planu zdjęciowego, rodzaje planów, świateł oraz ich zastosowanie w studio i w plenerze.
  • Dowiesz się jak profesjonalnie przygotować i przedstawić cykl fotografii.
  • Będziesz brał udział w pracy na małym planie zdjęciowym (fotografia produktu). Jak również poznasz zasady komponowania i budowania małego i dużego planu zdjęciowego –  ćwiczenia.
  • Podczas pracy z modelem (fotografia portretowa)  dowiesz się, jakie są zasady pracy z modelem w studio fotograficznym. Natomiast, wykonując portret grupowy, nauczysz się zasad komponowania planu wielopostaciowego.
  • Istotne są również zasady i rodzaje oprawiania i ekspozycji prac,  jak również dopasowanie oprawy do stylistyki dzieła.

Metody realizacji programu

Zajęcia obejmują ćwiczenia warsztatowe, cykl projekcji oraz konsultacje dotyczące zaproponowanych tematów.
Po roku nauki student powinien wykonać na poziomie zaawansowanym fotografię produktu, portret, a także potrafić wykorzystać fotografie w ilustracji i reklamie, itd..
W ocenie końcowej będą brane pod uwagę kreatywność i oryginalność pomysłu, adekwatność użytych środków do treści pracy, kompozycja, dbałość o szczegóły i techniczne rozwiązania.