Program

Pragniemy uświadomić słuchaczom możliwości, jakie niesie ze sobą praca w studio fotograficznym, tak by mogli je wykorzystać w swojej samodzielnej pracy czy to komercyjnej, czy artystycznej

 • Zaawansowane zasady kompozycji na planie zdjęciowym, zasady tworzenia cyklu fotograficznego
  reguły kompozycyjne rodzaje planów zdjęciowych
  rodzaje świateł i ich zastosowanie
  rozwinięcie zagadnienia cyklu fotograficznego
  rozwinięcie zagadnienia kreacji
 • Praca na małym planie zdjęciowym – fotografia produktu
  zasady komponowania małego planu zdjęciowego
  budowa planu zdjęciowego i realizacja jednego ćwiczenia
 • Praca z modelem fotografia portretowa
  zasady pracy z modelem w studio fotograficznym
  realizacja jednego ćwiczenia
 • Portret grupowy
  zasady komponowania planu wielopostaciowego
  realizacja jednego ćwiczenia
 • Zasady oprawiania i ekspozycji prac
  rodzaje oprawiania jak dopasować oprawę do stylistyki dzieła?
  możliwości ekspozycji względem stylistyki dzieła

Założeniem realizacji zdjęć

zawsze musi być zastana sytuacja, w tym przypadku, w pracowni będzie kładziony nacisk na subiektywną kreację w odniesieniu do różnych inspiracji.

Metody realizacji programu

Słuchaczy na zajęciach obejmuje cykl projekcji oraz konsultacje dotyczące zaproponowanych tematów. Po zakończeniu zajęć w pracowni  zaawansowanej student będzie potrafił wykonać fotografię produktu, portret, a także wykorzystać fotografie w tworzeniu ilustracji i reklamy, itd..
W ocenie końcowej będą brane pod uwagę:
kreatywność i oryginalność pomysłu, adekwatność użytych środków do treści pracy, kompozycja, dbałość o szczegóły i techniczne rozwiązania.