Program fotografii wydawniczej

Przedmioty nieobowiązkowe - wyłącznie dla chętnych

Znajomość programów graficznych zwiększa szansę zatrudnienia: w wydawnictwach, w prasie drukowanej, w reklamie.

Na zajęciach fotografii wydawniczej:

  • będą poruszane zagadnienia od koncepcji, przez projekt, po gotowy produkt,
  • nauczysz się adaptować fotografię albumową, katalogową do wydawnictw,
  • poznasz podstawy typografii (krojów literniczych).

Znajomość poniżej wymienionych programów jest niezbędna w fotografii wydawniczej:
Adobe InDesign – (dtp) – poznasz proces przygotowania materiału do druku,
Adobe Ilustrator – rysunek wektorowy) – poznasz podstawową umiejętność w zakresie rysowania krzywymi, tworzenia obiektów i form inspirowanych przedmiotami codziennego użytku
Adobe Photoshop – (cyfrowa edycja) – nauczysz się obróbki zdjęć w stopniu podstawowym (Irok) i zaawansowanym (IIrok),

  • wywoływać pliki RAW,
  • przygotowywać do druku,
  • tworzyć albumy oraz publikacje zdjęć w internecie,
  • archiwizować.

Metody realizacji programu

Zajęcia mają charakter warsztatowy, uczestnik zajęć pracuje sam lub w grupie, w zależności od tematu i celu zajęć.
Forma ta, pozwala w trakcie ich trwania stale kontrolować postępy każdego uczestnika.
Wykładowca pracuje nad tym samym projektem razem z uczestnikami zajęć, co stwa­rza poczu­cie wspól­noty oraz zwięk­sza proces zaangażowania grupy.

Marta Stolarczyk – katalog