Program Fotografii Streetowej

Podczas zajęć i warsztatów poznacie szerokie spektrum realizacji fotografii streetowej w kontekscie współczesnym.

Poznacie specyfikę tworzenia projektów powiązanych z dokumentem i reportażem. Uwrażliwimy Was na potencjał inspiracji, kryjący się w życiu codziennym. Przekonacie się, iż fotografia ta, nie wyklucza subiektywnego spojrzenia fotografa.

Foto streetowa-uliczna czerpie wiele z fotografii dokumentalnej, jak i reportażowej. Odnosi się głównie do człowieka, jego zachowań oraz relacji z otoczeniem.

Wiele osób odczuwa niepewność przed reakcją ludzi, których chce sfotografować, dlatego podczas akcji ulicznej z Pawłem Jaszczukiem nabierzesz pewności siebie, nauczysz się skupiać na fotografowaniu nawet w najbardziej niekonfortowej dla siebie sytuacji.klawe menele

Metody realizacji zajęć

Podstawową formą prowadzenia zajęć są wykłady oraz prezentacje połączone z dyskusją na temat przedstawianych realizacji. W ramach zajęć słuchacze realizują prace będące odpowiedzią na zadane tematy w oparciu o własne pomysły, założenia oraz przemyślenia. Zrealizują także temat grupowy, który ma ich zachęcić i przygotować do współpracy oraz wymiany doświadczeń w zespole.
Integralną częścią zajęć będą konsultacje wykonywanych prac oraz wspólne dyskusje na związane z nimi tematy.

Prace Michał Klawe