Program Fotografii Streetowej

Podczas zajęć i warsztatów poznacie szerokie spektrum realizacji fotografii streetowej w kontekscie współczesnym.

Na zajęciach  fotografii streetowej poznacie specyfikę tworzenia projektów, powiązanych z dokumentem i reportażem. Uwrażliwimy Was na potencjał inspiracji, kryjący się w życiu codziennym. Przekonacie się, iż fotografia ta, nie wyklucza subiektywnego spojrzenia fotografa.
Foto streetowa-uliczna czerpie wiele z fotografii dokumentalnej, jak i reportażowej. Odnosi się głównie do człowieka, jego zachowań oraz relacji z otoczeniem.

Tematy zajęć z fotografii streetowej

  • Poznacie ważne tematy, dotyczące wybitnych realizacji z obszaru fotografii streetowej i dokumentalnej na świecie i w Polsce. Jak i różnice pomiędzy fotografią dokumentalną, uliczną a fotoreportażem.
  • Istotna jest specyfika pracy nad projektem, np. gdzie powinniście znaleźć inspirujące tematy? Jak również zagadnienie – temat a forma realizacji – znalezienie wspólnego mianownika i w efekcie końcowym przygotowanie prac do ekspozycji.

Wiele osób odczuwa niepewność przed reakcją ludzi, których chce sfotografować, dlatego podczas akcji ulicznej z wykładowcą nabierzesz pewności siebie, nauczysz się skupiać na fotografowaniu nawet w najbardziej niekomfortowej dla siebie sytuacji.
Zobacz również  Studium fotografii dla zaawansowanych

Fotografie streetowe wykonał student  II roku  Michała Klawe

Metody realizacji zajęć

Podstawową formą prowadzenia zajęć fotografii streetowej są ćwiczenia warsztatowe, wykłady oraz cykle prezentacji połączone z dyskusją na temat przedstawianych realizacji. W ramach zajęć studenci realizują prace, będące odpowiedzią na zadane tematy w oparciu o własne pomysły i założenia.  Zrealizują także temat grupowy, który ma ich zachęcić i przygotować do współpracy oraz wymiany doświadczeń w zespole.
Integralną częścią zajęć będą też konsultacje wykonywanych prac.