KOSZT CZESNEGO ZA 1 ROK SZKOŁY:

opłata do wyboru:
7 rat po 490 zł lub 9 rat po 390 zł
11 rat po 330 zł jest możliwe,wtedy należy rozpocząć płatność za szkołę od miesiąca sierpnia.
Opłata rekrutacyjna 350 zł.

Opłata za naukę zawiera również:
– zaświadczenie o kontynuacji nauki (dla ZUS)
– dyplom i świadectwo ukończenia Studium w języku polskim i angielskim
– przeglądy/egzaminy semestralne.

Konto szkoły:
Sowa-Film 60-237 Poznań, ul. Kasprzaka 22a, nr konta 08 1090 1346 0000 0001 0416 4480 w BZWBK 2 o/Poznań(w tytule przelewu proszę podaj imię i nazwisko).

Wymagane dokumenty:
– wypełniony formularz zgłoszeniowy (poniżej)
– kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (przy wyborze szkoły rocznej świadectwo nie jest wymagane)
– dwie fotografie (4,5×6,5cm)

Pamiętaj, przychodząc podpisać umowę, zabierz ze sobą:
– dowód osobisty (do wglądu),
– opłatę wpisową 290zł lub kserokopie dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto szkoły.

SPECJALNOŚĆ FOTOGRAFIA
zawód Plastyk – Specjalność Fotograf

Student po roku nauki (2 semestry) otrzymuje świadectwo i Dyplom Ukończenia Policealnej Rocznej Szkoły, zdobywając umiejętności w stopniu średniozaawansowanym, w dziedzinie:
– fotografii studyjnej,  reklamowej, dokumentu, portretu,
– podstaw Photoshopa.
Student po drugim roku nauki (4 semestry) otrzymuje Dyplom Ukończenia Policealnej Dwuletniej Szkoły, zdobywając dodatkowo umiejętności w dziedzinie:
– filmu video (motion graphic),
– fotografii artystycznej,  streetowej,  produktu,
– zaawansowany Photoshop,
– zaawansowane techniki foto (studio i światło).
PRZEDMIOT NIEOBOWIĄZKOWY na II roku:
– fotografia wydawnicza (poznasz podstawy programów Adobe InDesign, Ilustrator)

WAŻNE INFO DLA STUDENTÓW

Nauka trwa do wyboru rok lub dwa lata.
Zjazdy odbywają się w wybrane weekendy (co drugi tydzień).
Zajęcia trwają od października do połowy czerwca.
Po pierwszym roku można kontynuować naukę na drugim roku, nie mniej będzie obowiązywało ponownie wpisowe w wysokości 290zł.

Wystawiamy zaświadczenia uprawniające do zniżki studenckiej na programy Adobe

Ponad to dla studentów szkoły i studium:
– wynajem studia dla uczących się w naszej szkole, wynosi 30zł.
– zobacz kurs języka polskiego dla obcokrajowców www.sowa-lingua.pl

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Raty:

Szkoła:

Specjalizacja: