KOSZT CZESNEGO ZA 1 ROK NAUKI:

opłata do wyboru:
7 rat po 490 zł lub 9 rat po 390 zł
11 rat po 330 zł jest możliwe,wtedy należy rozpocząć płatność za szkołę od miesiąca sierpnia.
Jest możliwość wpłacenia czesnego jednorazowo, w dwóch lub czterech ratach.
Opłata rekrutacyjna 390 zł.

Opłata za naukę zawiera również:
– zaświadczenie o kontynuacji nauki (dla ZUS)
– dyplom i świadectwo ukończenia Studium w języku polskim i angielskim
– przeglądy/egzaminy semestralne.

Konto szkoły:
Sowa-Film 60-237 Poznań, ul. Kasprzaka 22a, nr konta 08 1090 1346 0000 0001 0416 4480 w BZWBK 2 o/Poznań(w tytule przelewu proszę podaj imię i nazwisko).

Wymagane dokumenty:
– wypełniony formularz zgłoszeniowy (poniżej)
– kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (przy wyborze szkoły rocznej świadectwo nie jest wymagane)
– dwie fotografie (4,5×6,5cm)

Pamiętaj, przychodząc podpisać umowę, zabierz ze sobą:
– dowód osobisty (do wglądu),
– opłatę wpisową lub kserokopie dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto szkoły.

SPECJALNOŚĆ FOTOGRAFIA
zawód Plastyk – Specjalność Fotograf

Student po roku nauki (2 semestry) otrzymuje świadectwo i Dyplom Ukończenia Policealnej Rocznej Szkoły, zdobywając umiejętności w stopniu średniozaawansowanym, w dziedzinie:
– fotografii studyjnej,  reklamowej, dokumentu, portretu,
– podstaw Photoshopa.
Student po drugim roku nauki (4 semestry) otrzymuje Dyplom Ukończenia Policealnej Dwuletniej Szkoły, zdobywając dodatkowo umiejętności w dziedzinie:
– filmu video (motion graphic),
– fotografii artystycznej,  streetowej,  produktu,
– zaawansowany Photoshop,
– zaawansowane techniki foto (studio i światło).
PRZEDMIOT NIEOBOWIĄZKOWY na II roku:
– fotografia wydawnicza (poznasz podstawy programów Adobe InDesign, Ilustrator)

WAŻNE INFO DLA STUDENTÓW

Nauka trwa do wyboru rok lub dwa lata.
Zjazdy odbywają się w wybrane weekendy (co drugi tydzień).
Zajęcia trwają od października do połowy czerwca.
Po pierwszym roku można kontynuować naukę na drugim roku, nie mniej będzie obowiązywało ponownie wpisowe.

Wystawiamy zaświadczenia uprawniające do zniżki studenckiej na programy Adobe

Ponad to dla studentów szkoły i studium:
– wynajem studia dla uczących się w naszej szkole, wynosi 30zł.
– zobacz kurs języka polskiego dla obcokrajowców www.sowa-lingua.pl

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Raty:

Szkoła:

Studium zaawansowane:

Specjalizacja: