Prace z Fotografii

Fot.  Milena Fleter i Klaudia Kwiecień – sesja studyjna II roku

fot. Ewa Jakubowska – praca dyplomowa

fot. M.Gadzała,  J.Urban,  K. Bukowski  –  fotografia dziecięca/portrety

fot. Dominika Domagała – praca dyplomowa “food”

fot. Klaudia Pisarek – praca dyplomowa  “co ludzkie nie jest mi obce”

fot. Monika Gadzała i Iza Sapuła-Łączka  akt

fot. Nina Twardowska  – praca dyplomowa “nieoczywiste”

Maurycy Hersze  –  fotografia ptoduktowa