Damian Tujdowski – Infografika animowana

Agnieszka Błońska – plakat

Natalia Antoszewska – Komunikacja wizualna

WYBRANE PORTFOLIA