PROGRAM GRAFIKI 3D

Poznasz nowoczesne techniki z zakresu grafiki 3d i nauczysz się stosować je w swoich konceptach i ilustracjach.

POZIOM PODSTAWOWY GRAFIKI 3D
Miejsce 3D w concept arcie, plusy i minusy stosowania 3D w procesie konceptualizacji
Blender: interfejs
Sterowanie i nawigacja
Formaty modeli i ich cechy
Modelowanie podstawy
Metody mapowania modeli
Teksturowanie modeli
Materiały
Oświetlenie
Rendering, Metody i skróty
Post-produkcja
Różnice między 3D dla gier, a 3D dla filmów i reklamy.

POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY GRAFIKI 3D

Rozwinięcie umiejętności modelowania
Model i otoczenie.
Użytkowanie dodatków do blendera
Zależności miedzy modelem, a teksturą i mapą
Mapowanie modeli – poszerzenie wiedzy i umiejętności
Teksturowanie modeli – poziom 2
Optymalne użycie oświetlenia w scenie
Rendering – modele, materiały, tekstury mapy, oświetlenie, a czas renderingu.
Post-produkcja, a czas pracy. Dlaczego warto o niej myśleć na etapie modelowania.
Wstęp do Animacji.
Polecamy również do zapoznania się z programem produkcji gier i concept artu

Pracownia grafiki 3d

Metody realizacji programu

Zapewniamy kreatywne środowisko stworzone przez praktykujących artystów i specjalistów, którzy będą aktywnie opiekować się twoim rozwojem i zachęcać do dalszej pracy poprzez korekty podczas zajęć oraz zadania domowe.
Podstawową formą prowadzenia zajęć są prezentacje połączone z ćwiczeniami i pokazami praktycznymi z udziałem uczestników zajęć.
Oprócz ćwiczeń technicznych, jest także realizacja prac opartych na pomysłach i założeniach uczestników, będących próbą stworzenia skończonych projektów artystycznych w oparciu o proponowane tematy.