PROGRAM KURSU CONCEPT ART

 Celem zajęć

jest zdobywanie praktycznych umiejętności obsługi programów graficznych oraz  rozwój twórczy młodzieży.

Opis zajęć

Pod okiem wykładowcy uczestnicy zajęć nauczą się projektować i ilustrować fantastyczne postaci, maszyny, pojazdy, zwierzęta,  środowiska, czerpiąc z tradycyjnych metod po współczesne techniki.
Tworząc i eksperymentując, nauczą się również posługiwać programami graficznymi darmowymi, jaki i Adobe Photoshop.

Kurs concept art skierowany jest do wszystkich tych, którzy chcą połączyć artystyczne pasje z nowoczesnymi technikami komputerowymi.

Zajęcia prowadzą:
artysta- architekt mgr Paweł Zgórecki
artysta-pedagog mgr Artur Hejna
 

.

Metody realizacji programu

Podstawową formą prowadzenia zajęć są prezentacje połączone z ćwiczeniami,  z udziałem dzieci.
Oprócz ćwiczeń, każde dziecko realizuje swoją prace opartą na własnym pomyśle (koncepcie). Praca ta, jest próbą stworzenia przez dziecko projektu artystycznego w oparciu o proponowane przez nauczyciela tematy.

Concept art ma zastosowanie:

  • W filmach – przykładem są postacie i budowle w trylogii filmowej “Władca Pierścieni.”
  • W grach komputerowych i komiksach – tworzenie projektów postaci i scenografii.
  • Jest również skierowany na rozwój wizualizacji w tradycyjnych animacjach.

Kurs jest przeznaczony dla młodzieży od 13 tat.


CZEGO MOŻESZ OCZEKIWAĆ

  • Rozwoju kreatywności oraz pasji.
  • Możliwości stworzenia oryginalnego i indywidualnego portfolio.
  • Zdobycie umiejętności potrzebnych w przyszłości na rynku pracy.
  • Progresywnego sposobu prowadzenia zajęć, obejmującego praktyczne i teoretyczne umiejętności.

WAŻNE INFORMACJE

  • Każdy uczestnik zajęć pracuje na własnym tablecie graficznym.
  • Laptopy i program na zajęciach udostępnia szkoła.
  • Sale dydaktyczne wyposażone w pomoce naukowe oraz sprzęt multimedialny

1h = 45 minut

Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu po 4godz.lekcyjne.
Jest możliwość zmiany dnia i godziny rozpoczęcia zajęć drogą kompromisu

Wpisz proszę!

W formularzu zgłoszeniowym proszę podaj odpowiadające dnie i godziny rozpoczęcia kursu

Jakość Kursów

Oferujemy ciekawą i skuteczną metodę prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.

prace dzieci i młodzieży