Program grafiki 3d

Poziom podstawowy

Sterowanie i nawigacja
Formaty modeli i ich cechy
Modelowanie podstawy
Metody mapowania modeli
Teksturowanie modeli
Materiały
Oświetlenie
Rendering, Metody i skróty
Post-produkcja
Różnice między 3D dla gier, a 3D dla filmów i reklamy

Poziom średniozaawansowany

Rozwinięcie umiejętności modelowania
Model i otoczenie.
Użytkowanie dodatków do blendera
Zależności miedzy modelem, a teksturą i mapą
Mapowanie modeli – poszerzenie wiedzy i umiejętności
Teksturowanie modeli – poziom 2
Optymalne użycie oświetlenia w scenie
Rendering – modele, materiały, tekstury mapy, oświetlenie, a czas renderingu.
Post-produkcja, a czas pracy.
Dlaczego warto o niej myśleć na etapie modelowania.
Na końcu omówimy  tworzenie animacji.

Metody realizacji programu

Podczas kursu zdobędziesz wiedzę na temat programu Blender. Poznasz wiele narzędzi i technik potrzebnych do swobodnej pracy.
Umiejętności praktyczne nabyte na zajęciach pozwolą ci tworzyć w programie praktycznie wszystko.