Kurs podstawowy SketchUp

SketchUp to proste uniwersalne oprogramowanie do modelowania 3D – można w nim tworzyć projekty modeli, architektury, zagospodarowania przestrzeni outdoor.
Kurs trwa 28h (7 spotkań po 4 godz. lekcyjnych)

Nauczysz się  swobodnego modelowania 3d

 • Podstawy pracy z programem – środowisko pracy i konfiguracja programu SketchUp
 • Poruszanie się w przestrzeni  3D programu
 • Podstawy modelowania – narzędzia do rysowania i modyfikowania
 • Grupy i komponenty – tworzenie i edytowanie
 • Praca z modelem – tworzenie złożonych elementów trójwymiarowych, modelowanie precyzyjne
 • Materiały – teksturowanie, pozycjonowanie, edytowanie  materiałów na obiekty,
 • tworzenie własnych materiałów
 • Zasady korzystania z bibliotek 3D Warehouse – importowanie obiektów do programu
 • Prezentacja modelu – style, ustawienia słońca
 • Tworzenie i edycja przekrojów
 • Wtyczki w programie SketchUp
 • Podstawy modelowanie terenu
 • Podstawy pracy w programie LayOut – tworzenie dokumentacji technicznej.
   

Kurs zaawansowany – V-Ray dla SketchUp

V-Ray dla SketchUp – silnik renderujący – umożliwia profesjonalny rendering dla architektów i projektantów, a użytkownicy otrzymują jedno z najpotężniejszych narzędzi do renderingu, oferujące najwyższą jakość i realizm renderu.
Kurs trwa 28h (7spotkań po 4 godz. lekcyjnych)

Nauczysz się tworzenia wizualizacji fotorealistycznych

 • Podstawy pracy w programie V-Ray – zapoznanie się z interfejsem
 • Ustawienia i parametry światła naturalnego
 • Oświetlanie scen przy pomocy map HDRI
 • Ustawienia światła sztucznego – rodzaje świateł, dobór oświetlenia do sceny
 • Ustawienia kamery wewnątrz programu renderującego
 • Materiały w programie V-Ray:
  – rodzaje materiałów
  – importowanie i zapisywanie materiałów
  – tworzenie własnych materiałów
  – bump / displacement
  – biblioteki materiałów
 • Ustawienia silnika renderującego
 • Renderowanie scen
 • Dodatki – V-Ray Proxy, V-Ray Fur, V-Ray Mesh Clipper
 • Podstawy postprocesingu

WAŻNE INFORMACJE

 • Uczestnik zajęć powinien posiadać własny laptop  i program.
 • Sale dydaktyczne wyposażone w pomoce naukowe oraz sprzęt multimedialny.
 • Każdy uczestnik zajęć otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

1h = 45 minut

Spotkania trwają 1 raz w tygodniu po 4 godz.lekcyjne.
Jest możliwość zmiany dnia i godz. rozpoczęcia zajęć drogą kompromisu

Wpisz proszę!

W formularzu zgłoszeniowym proszę podaj odpowiadające dnie i godziny rozpoczęcia kursu

Duży wybór

Oferujemy szeroką gamę kursów, szkoleń i warsztatów dla dzieci, młodzieży , dorosłych