PROGRAM KURSU PROJEKTOWANIA APLIKACJI

Nauczysz się podstaw projektowania aplikacji na urządzenia mobilne natywne jak i multiplatformowe w HTML5.
Będziesz projektować interfejsy w aplikacjach graficznych, które dobrze skalują się na różne ekrany.
Poznasz Responsive Web Design oraz kodowania aplikacji mobilnych zgodnie z wytycznymi App Store, Google Play, App Store oraz Android.
Dowiesz się jak projektować i programować aplikacje mobilne dla popularnej platformy iOS.

 Szkolenie ma formę otwartą i jest przygotowane pod potrzeby klienta, dlatego kluczowe jest spotkanie i rozmowa osoby/osób zainteresowanych z wykładowcą, na którym ustala się szczegóły, dotyczące konkretnych jego/ich potrzeb. Ponadto do każdych zajęć wykładowca sukcesywnie podaje niezbędne materiały. Proponujemy również szkołę grafiki.

Zajęcia prowadzą wykładowcy naszej szkoły, uczący na UAP – grafik Tomek Jurek

PRZYKŁADY APLIKACJI ZAPROJEKTOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW NASZYCH ZAJĘĆ GRAFIKI

WAŻNE INFORMACJE

  • W przypadku, gdy uczestnik nie posiada własnego laptopa i programu, udostępnia go szkoła.
  • Sale dydaktyczne wyposażone w pomoce naukowe oraz sprzęt multimedialny.
  • Każdy uczestnik zajęć otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

1h = 45 minut

Spotkania trwają 1 raz w tygodniu po 4 godz.lekcyjne.
Jest możliwość zmiany dnia i godz. rozpoczęcia zajęć drogą kompromisu

Wpisz proszę!

W formularzu zgłoszeniowym proszę podaj odpowiadające dnie i godziny rozpoczęcia kursu

Duży wybór

Oferujemy szeroką gamę kursów, szkoleń i warsztatów dla dzieci, młodzieży , dorosłych