PROGRAM KURSU ILLUSTRATORA podstawowego i zaawansowanego

Zajęcia Ilustratora odbywają się w pracowni komputerowej z wykorzystaniem projektora multimedialnego. Jest możliwość rozpoczęcia kursu w każdej chwili, jeśli zbierze się minimum 4 osoby.

Celem kursu jest nauka obsługi programu Adobe Illustrator w zakresie wykonywania samodzielnej pracy graficznej uwzględniającej pełne wykorzystanie narzędzi wektorowych programu wraz z przygotowaniem plików do druku i publikacji w internecie (strony www, social media).
Czego nauczysz się na zajęciach od podstaw?
• Płynnego poruszania się po interfejsie programu wraz z jego konfiguracją.
• Obsługi preferencji programu, środowiska pracy, edycji skrótów klawiaturowych i zarządzania profilami ICC.
• Obsługi podstawowych narzędzi do rysowania kształtów.
• Tworzenia ścieżek wektorowych i nauki ich kontrolowania.
• Różnych metod zaznaczania, organizowania i przekształcania obiektów wektorowych.
• Tworzenia próbek kolorów i gradientów, używania funkcji wypełnienia i obrysu obiektu wektorowego.
• Tworzenia nowych wzorków i pędzli artystycznych.
• Używania narzędzi do edycji tekstu i akapitu.
• Używania funkcji importowania, eksportowania i osadzania plików.
• Przygotowania plików do druku i publikacji w internecie.

Czego nauczysz się na zajęciach zaawansowanych?
• Technik zaawansowanych związanych z typografia projektu, edycją i przetwarzaniem tekstu wielowątkowego.
• Tworzenia napisów przestrzennych.
• Zaawansowanego tworzenia pędzli artystycznych i ich wykorzystania w projekcie.
• Używania efektów wektorowych i bitmapowych programu.
• Łączenia projektów Illustratora i innych programów pakietu Adobe.
• Rysowania z wykorzystaniem siatki przestrzennej.