PROGRAM KURSU ILLUSTRATORA

Proponujemy Kurs od podstaw oraz Kurs już dla zaawansowanych.

Celem kursu

jest nauka obsługi programu Adobe Illustrator w zakresie wykonywania samodzielnej pracy graficznej uwzględniającej pełne wykorzystanie narzędzi wektorowych programu wraz z przygotowaniem plików do druku i publikacji w internecie (strony www, social media).
.

Czego nauczysz się na Kursie od podstaw?

• Płynnego poruszania się po interfejsie programu wraz z jego konfiguracją.
• Obsługi preferencji programu, środowiska pracy, edycji skrótów klawiaturowych i zarządzania profilami ICC.
• Obsługi podstawowych narzędzi do rysowania kształtów.
• Tworzenia ścieżek wektorowych i nauki ich kontrolowania.
• Różnych metod zaznaczania, organizowania i przekształcania obiektów wektorowych.
• Tworzenia próbek kolorów i gradientów, używania funkcji wypełnienia i obrysu obiektu wektorowego.
• Tworzenia nowych wzorków i pędzli artystycznych.
• Używania narzędzi do edycji tekstu i akapitu.
• Używania funkcji importowania, eksportowania i osadzania plików.
• Przygotowania plików do druku i publikacji w internecie.

.

Czego nauczysz się na Kursie zaawansowanym?

• Technik zaawansowanych związanych z typografia projektu, edycją i przetwarzaniem tekstu wielowątkowego.
• Tworzenia napisów przestrzennych.
• Zaawansowanego tworzenia pędzli artystycznych i ich wykorzystania w projekcie.
• Używania efektów wektorowych i bitmapowych programu.
• Łączenia projektów Illustratora i innych programów pakietu Adobe.
• Rysowania z wykorzystaniem siatki przestrzennej.

WAŻNE INFORMACJE

  • W przypadku, gdy uczestnik nie posiada własnego laptopa i programu, udostępnia go szkoła.
  • Sale dydaktyczne wyposażone w pomoce naukowe oraz sprzęt multimedialny.
  • Każdy uczestnik zajęć otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.


1h = 45 minut

Spotkania trwają 1 raz w tygodniu po 4 godz.lekcyjne.
Jest możliwość zmiany dnia i godz. rozpoczęcia zajęć drogą kompromisu

Wpisz proszę!

W formularzu zgłoszeniowym proszę podaj odpowiadające dnie i godziny rozpoczęcia kursu

Duży wybór

Oferujemy szeroką gamę kursów, szkoleń i warsztatów dla dzieci, młodzieży , dorosłych