PROGRAM KURSU ILLUSTRATORA podstawowego i zaawansowanego

Zajęcia Ilustratora odbywają się w pracowni komputerowej z wykorzystaniem projektora multimedialnego. Jest możliwość rozpoczęcia kursu w każdej chwili, jeśli zbierze się minimum 4 osoby.

Propozycje programowe kursu podstawowego

 • Interfejs i ustawienia – Okno programu; Przybornik; Zarządzanie panelami; Poruszanie się po dokumencie; Przydatne ustawienia
 • Praca z dokumentem – Tworzenie nowego dokumentu; Arkusze dokumentu
 • Tworzenie kształtów – Linia; Łuk; Spirala; Czworokąt; Elipsa; Wielokąt; Gwiazda
 • Ścieżki wektorowe – Wektory i krzywe Beziera; Pióro – najważniejsza rzecz w Illustratorze; Kontrolowanie krzywizn
 • Zaznaczanie obiektów – Narzędzie Selection i bounding box; Zaznaczanie fragmentów – direct selection; Tryb izolacji
 • Organizowanie obiektów – Grupowanie obiektów; Zarządzanie obiektami dzięki warstwom; Duplikowanie i wklejanie obiektów; Wyrównywanie obiektów; Dystrybuowanie obiektów
 • Przekształcanie obiektów – Skalowanie obiektów; Obracanie i odbijanie obiektów; Tworzenie kształtów przejściowych; Cięcie obiektów; Shape Builderv
 • Wypełnianie i obrys – Panel Swatches i Color; Panel Stroke; Narzędzie Width; Przezroczystość obiektów i gradienty; Tryby krycia obiektów; Tworzenie wzorków; Tworzenie gradientowych obrysów; Panel Appearance; Efekty
 • Tekst i typografia – Przekształcanie tekstu; Tekst po ścieżce; Blok tekstu i jego przepływ; Opływanie tekstu; Tekst wewnątrz kształtu
 • Importowanie i eksportowanie dokumentów – Linkowanie obrazów rastrowych; Eksportowanie do PDF; Eksportowanie do pliku Photoshopa; Eksportowanie do formatów rastrowych; Drukowanie.

Propozycje programowe kursu zaawansowanego

 • Typografia projektu, edycja i przetwarzanie tekstu, tworzenie przestrzennych napisów
 • Wykorzystywanie gradientów i rastrowanie półtonu
 • Teksturowanie obiektów
 • Efekty bitmapowe
 • Bryła obrotowa
 • Zniekształcanie obiektów
 • Wtapianie
 • Łączenie projektów llustratora i innych programów Adobe

Prace uczestników zajęć