Program Kursu InDesign

Proponujemy kurs podstawowy i zaawansowany.
Zajęcia InDesign odbywają się w pracowni komputerowej z wykorzystaniem projektora multimedialnego.
Jest możliwość rozpoczęcia kursu w każdej chwili, jeśli zbierze się minimum 4 osoby.

Propozycje tematyczne kursu podstawowego

 • Praca z dokumentem – Tworzenie i zapisywanie nowego dokumentu, otwieranie istniejącego dokumentu; Zapis do niższych wersji programu za pomocą IDML
 • Interfejs – Okno programu – omówienie układu; Zarządzanie panelami programu; Poruszanie się po dokumencie; Tryby wyświetlania okna dokumentu
 • Struktura arkuszy stron – Spady i informacja o pracy; Siatki i linie konstrukcyjne; Siatka linii bazowej; Marginesy i kolumny
 • Układ dokumentu – Strony matki; Dodawanie, usuwanie i przesuwanie stron; Zmienne wielkości stron; Wstawianie numeracji; Wstawianie sekcji i nagłówków; Organizowanie elementów w warstwy i grupy; Wyrównywanie i dystrybuowanie elementów
 • Tekst – Importowanie tekstu do ramek tekstowych; Przepływanie tekstu w ramkach tekstowych; Edytor treści; Formatowanie tekstu przy pomocy stylów znaku; Kolor tekstu; Interlinia; Kerning i tracking; Glify i znaki specjalne
 • Bloki tekstu – Wyrównywanie i formatowanie tekstu przy pomocy stylów akapitu; Rozmieszczanie tekstu Listy i wypunktowania; Dzielenie wyrazów; Sprawdzanie pisowni; Wyszukiwanie fraz
 • Kolor – Budowanie próbek kolorów; Pobieranie kolorów z ilustracji; Kolor obiektu a kolor tekstu; Gradienty
 • Ilustracje grafika – Importowanie ilustracji do dokumentu; Zarządzanie powiązaniami; Skalowanie i kadrowanie ilustracji; Edycja narożników ramek fotograficznych; Oblewanie tekstu; Tworzenie autamatycznych podpisów pod grafikami
 • Dokumenty interaktywne – Tworzenie linków interaktywnych; Wstawianie wideo do dokumentów; Eksport interaktywnego PDF; Formularze interaktywne
 • Repurposing treści – Alternatywne layouty; Płynne layouty; Linie pomocnicze płynnego layoutu; Content Collector i Placer
 • Przygotowanie do druku – Próba koloru; Audyt dokumentu; Eksport PDF do druku; Tworzenie paczki plików dokumentu; Drukowanie

Pracownia