Program Kursu InDesign

Celem kursu jest nauka obsługi programu Adobe InDesign w zakresie wykonywania samodzielnej pracy projektowej wraz z poprawnym przygotowaniem plików do druku.

 

Czego nauczysz się na zajęciach od podstaw?

 • Płynnego poruszania się po interfejsie programu wraz z jego konfiguracją.
 • Obsługi preferencji programu, środowiska pracy, edycji skrótów klawiaturowych i zarządzania profilami ICC.
 • Tworzenia nowego dokumentu jedno i wielostronicowego.
 • Tworzenia poprawnego układu dokumentu wraz z stronami wzorcowymi.
 • Importowania, formatowania przy pomocy styli akapitów i znaków oraz zarządzania tekstem w dokumentach wielostronicowych.
 • Budowania nowych próbek koloru CMYK, używania bibliotek kolorów PANTONE, pobierania kolorów z gotowych zdjęć lub ilustracji.
 • Poprawnego łamania tekstów wraz z grafikami na przykładach wizytówki, ulotki i katalogu.
 • Pakietowania gotowych prac.
 • Przygotowania plików do druku i eksportu do pliku PDF.

 

Czego nauczysz się na zajęciach zaawansowanych?

 • Tworzenia i edycji tabel.
 • Tworzenia i edycji dokumentów interaktywnych.
 • Tworzenia i używania alternatywnych i płynnych layoutów dokumentu.
 • Używania funkcji GREP.
 • Zaawansowanych technik tworzenia list numerowanych i wypunktowanych.
 • Zaawansowanych funkcji przygotowania i sprawdzania plików przeznaczonych do druku.
 • Publikacji online plików InDesigna.