Kursy rysunku dla dzieci i młodzieży

Celem naszych kursów i warsztatów jest pobudzenie kreatywności u dzieci i młodzieży, wprowadzenie ich w różne dyscypliny oraz umożliwienie im podjęcia działań twórczych.

Staramy się łączyć w praktyce technikę, wiedzę, wyobraźnię, sztukę z pracą rąk.
Obszar twórczych działań jest bardzo obszerny, więc każda osoba powinna znaleźć kurs, który jest najbliższy jej/ jego zainteresowaniom.
Dla dzieci i młodzieży mamy ciekawy wybór.


RODZAJE KURSÓW i WARSZTATÓW


CZEGO MOŻESZ OCZEKIWAĆ W SOWA-EDU?

  • Profesjonalny program zajęć jest opracowany i realizowany przez wysokiej klasy wykładowców i dostosowywany do wieku i potrzeb uczestników zajęć.
  •  Możliwość stworzenia oryginalnego i indywidualnego portfolio.
  • Sposób prowadzenia zajęć jest progresywny, obejmujący wiedzę o sztuce i umiejętności praktyczne.

PRACOWNIE ARTYSTYCZNE

  • pracownie rysunku i malarstwa wyposażone są w sztalugi, deski, stoły
  • sale dydaktyczne wyposażone w pomoce naukowe oraz sprzęt multimedialny
  • biblioteczkę z pomocnymi wydawnictwami z zakresu historii  sztuki i architektury oraz czasopisma i albumy.

1h = 60 minut

Zajęcia dla dzieci 7-10lat trwają 1 raz w tygodniu po 2 godz.
Zajęcia dla dzieci 11-13lat trwają 1raz w tygodniu po 3godz.

Ważne Info

Zajęcia dla młodzieży trwają 1raz w tygodniu po 4godz.
Do wyboru w piątek lub niedzielę

Jakość Kursów

Oferujemy ciekawą i skuteczną metodę prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.
Jest możliwość odrabiania opuszczonych zajęć

PRACE DZIECI I MŁODZIEŻY