Pracuje w Katedrze Animacji na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Urodził się w 1981. W 2010r otrzymał Dyplom Uniwersytetu Artystycznego (dawniej ASP) w Poznaniu na wydziale Komunikacji Multimedialnej, specjalność Film Animowany (Promotor prof. Jacek Adamczak).
Pracuje jako asystent w III Pracowni Filmu Animowanego, w Katedrze na UA w Poznaniu.

W Szkole Sztuk Pięknych – SowaEdu prowadzi zajęcia w pracowni animacji.

Na zajęciach przedstawi specyfikę realizowania obrazu animowanego, przy uzyciu, np. komputera, video..
Przekaże wiedzę na temat wyobraźni czasowo-przestrzennej oraz umiejętności obserwacji i analizy ruchu.