Program psychofizjologii widzenia

Podczas zajęć nauczysz się świadomie wykorzystywać podstawowe elementy, tworzące istotę fotografii, aby pewnie poruszać się ponad płaszczyzną obrazu

Tematy praktyczne zajęć

  • wykorzystanie światła jako podstawowej składowej obrazu fotograficznego
  • wykorzystanie czasu jako podstawowej składowej obrazu fotograficznego
  • kolor i światło
  • tworzenie cyklu – różnice między formami prezentacji

Metody realizacji programu

Zajęcia składają się z cyklu wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, prezentacji oraz konsultacji.