Ceny za szkołę obowiązujące w roku 2019/2020. 

za rok nauki 
9 rat po 500 zł   
płatność w 9 ratach
2 rat po 2200zł   
płatność w dwóch ratach
1 x 4400 zł
            płatność jednorazowa
Opłata rekrutacyjna 390 zł.

Opłata za naukę zawiera również:
– zaświadczenie o kontynuacji nauki (dla ZUS)
– dyplom i świadectwo ukończenia Studium w języku polskim i angielskim
– przeglądy/egzaminy semestralne (nie obejmuje egzaminu poprawkowego)

zniżka dla absolwentów szkoły Sowa-edu 300zł

Opłata za naukę zawiera również:
– zaświadczenie o kontynuacji nauki (dla ZUS)
– dyplom i świadectwo ukończenia Studium w języku polskim i angielskim
– przeglądy/egzaminy semestralne (nie obejmuje egzaminu poprawkowego)

Konto szkoły:
Sowa-Film 60-237 Poznań, ul. Kasprzaka 22a, nr konta 08 1090 1346 0000 0001 0416 4480 w BZWBK 2 o/Poznań(w tytule przelewu proszę podaj imię i nazwisko).

Wymagane dokumenty:
wypełniony formularz zgłoszeniowy (poniżej)
kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (przy wyborze szkoły rocznej świadectwo nie jest wymagane)
dwie fotografie (4,5×6,5cm)

Pamiętaj, przychodząc podpisać umowę, zabierz ze sobą:
– dowód osobisty (do wglądu),
– opłatę wpisową lub kserokopie dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto szkoły.

SPECJALNOŚĆ PROJEKTOWANIE GIER KOMPUTEROWYCH

 Student po roku nauki (2 semestry) otrzymuje świadectwo i Dyplom Ukończenia Policealnej Rocznej Szkoły, zdobywając umiejętności w stopniu średniozaawansowanym projektowania gier komputerowych.
Student po drugim roku nauki (4 semestry) otrzymuje Dyplom Ukończenia Policealnej Dwuletniej Szkoły, zdobywając dodatkowe umiejętności w stopniu zaawansowanym z projektowania gier komputerowych.

WAŻNE INFO DLA STUDENTÓW
Nauka trwa do wyboru rok lub dwa lata.
Zjazdy odbywają się w wybrane weekendy (co drugi tydzień).
Zajęcia trwają od października do połowy czerwca.
Po pierwszym roku można kontynuować naukę na drugim roku, nie mniej będzie obowiązywało ponownie wpisowe.

Wystawiamy zaświadczenia uprawniające do zniżki studenckiej na programy Adobe

Ponad to dla studentów szkoły i studium:
– wynajem studia dla uczących się w naszej szkole, wynosi 30zł.
– zobacz kurs języka polskiego dla obcokrajowców www.sowa-lingua.pl

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Raty:

Szkoła:

Studium zaawansowane:

Specjalizacja: