KOSZT CZESNEGO ZA 1 ROK STUDIUM:

opłata do wyboru:
7 rat po 490 zł lub 9 rat po 390 zł
11 rat po 330 zł jest możliwe,wtedy należy rozpocząć płatność za szkołę od miesiąca sierpnia.
Opłata rekrutacyjna 390 zł.

 Opłata za naukę zawiera również:
– zaświadczenie o kontynuacji nauki (dla ZUS)
– dyplom i świadectwo ukończenia Studium w języku polskim i angielskim
– przeglądy/egzaminy semestralne.

Konto szkoły:
Sowa-Film 60-237 Poznań, ul. Kasprzaka 22a, nr konta 08 1090 1346 0000 0001 0416 4480 w BZWBK 2 o/Poznań(w tytule przelewu proszę podaj imię i nazwisko).

Wymagane dokumenty:
– wypełniony formularz zgłoszeniowy (poniżej)
– fotografia (4,5×6,5cm)

Pamiętaj, przychodząc podpisać umowę, zabierz ze sobą:
– dowód osobisty (do wglądu),
– opłatę wpisową lub kserokopie dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto szkoły.

STUDIUM ROCZNE CONCEPT ARTU ZAAWANSOWANE
Osoba po ukończeniu roku nauki (2 semestry) otrzymuje Dyplom ukończenia Rocznego Studium Zaawasowanego,
zdobywając umiejętności w stopniu zaawansowanym, w obsłudze programów Photoshop, Blender, After Effects
oraz dodatkowe umiejętności w dziedzinie:
–  grafiki koncepcyjnej,
–  grafiki 3d
– animacji

WAŻNE INFO DLA STUDENTÓW

Nauka trwa jeden rok.
Zjazdy odbywają się w wybrane weekendy (co drugi tydzień).
Zajęcia trwają od października do połowy czerwca.
Wymagane jest portfolio oraz rozmowa kwalifikacyjna
Wystawiamy zaświadczenia uprawniające do zniżki studenckiej na programy Adobe

Ponadto dla studentów szkoły i studium:
– zobacz kurs języka polskiego dla obcokrajowców www.sowa-lingua.pl

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Raty:

Szkoła:

Studium zaawansowane:

Specjalizacja: