Roczne Studium dla zaawansowanych skierowane jest do osób, które znają podstawy fotografii i chcą jeszcze bardziej pogłębić swój warsztat oraz znaleźć własny styl.
Zdobycie umiejętności warsztatowej  pozwoli na pracę indywidualną, jak i zespołową w różnych dziedzinach związanych z fotografią artystyczną lub komercyjną, choćby w reklamie, w sieci internetowej, w instytucjach kultury, w galeriach sztuki.
Natomiast zdobycie umiejętności projektowania graficznego daje możliwość podjęcia pracy w wydawnictwach, w tradycyjnej prasie drukowanej, itd.

Program Studiów Fotografii zaawansowanej

 • Zaawansowana technika fotografii

  (światło i studio)

 • Fotografia aktu, fotografia dziecięca, dorosłych, itd.

  poznasz ważne aspekty sesji fotograficznej: tuszowanie wad i niedoskonałości; odpowiednie podejście do modeli; indywidualna praca z modelami każdego z uczestników (zdjęcie powinno uzewnętrzniać osobowość fotografowanych osób).
  Znajomość umowy i prawa przy wykorzystaniu wizerunku modeli, itd.

 • Fotografia artystyczna

  poznasz zasady kompozycji na planie zdjęciowym; zasady tworzenia cyklu fotograficznego; reguły kompozycyjne; rodzaje planów zdjęciowych; rodzaje świateł i ich zastosowanie; rozwinięcie zagadnienia cyklu fotograficznego; rozwinięcie zagadnienia kreacji, itd.

 • Foto streetowa-uliczna

  czerpie wiele z fotografii dokumentalnej, jak i reportażowej. Odnosi się głównie do człowieka, jego zachowań oraz relacji z otoczeniem. Wiele osób odczuwa niepewność przed reakcją ludzi, których chcą sfotografować, dlatego podczas akcji ulicznej z Pawłem Jaszczukiem sprawimy, że nabierzesz pewności siebie, nauczysz się skupiać na fotografowaniu nawet w najbardziej nie komfortowej dla ciebie sytuacji.

 • Motion graphic (montaż filmu, animacja)

 • Specjalizacja wydawnicza – nieobowiązkowa

  poznasz podstawowe umiejętności posługiwania się programem graficznym (Adobe InDesign), poznając proces przygotowania materiału do druku.
  zdobędziesz doświadczenie, dotyczące krojów literniczych (Typografia).
  przysposobisz podstawowe zdolności tworzenia dowolnych form i kształtów; rysowania i odnajdywania własnego indywidualnego stylu (Adobe Ilustrator).
  nabędziesz zaawansowane umiejętności w obsłudze cyfrowej techniki obrazowania (Adobe Photoshop).

Prace studentów

Forma prowadzenia zajęć

Praktyka: warsztaty odbywają się w studio, w plenerze, na ulicy.
Teoria: temat a forma realizacji; znalezienie wspólnego mianownika; estetyka fotografii; sylwetki najciekawszych fotografów ze sceny międzynarodowej.

W ramach zajęć

są prezentacje, dyskusja na temat przedstawianych realizacji oraz konsultacje wykonywanych prac.
Studenci realizują prace,będące odpowiedzią na zadane tematy w oparciu o własne pomysły, założenia oraz przemyślenia.
Do realizowania ćwiczeń w trakcie zajęć  oraz projektów wykonywanych w domu , niezbędne jest posiadanie własnego sprzętu fotograficznego.
O wysokiej klasie nauczania decyduje wybitna kadra pedagogiczna oraz doskonałe zaplecze techniczne.

Wykładowcy Studium Fotografii

asi wykładowcy to absol­wenci naj­lep­szych uczelni w Pol­sce i za granicą. Potrafią oni reagować dynamicznie na zmieniające się potrzeby i oczekiwania naszych studentów, ponieważ uczestniczą aktywnie w życiu artystycznym, (realizując różne projekty, biorąc udział w wystawach, konkursach, nie tylko w Polsce),
jak i w komercyjnym, (realizując zlecenia dla firm, instytucji kulturalnych, agencji reklamowych, itd.. )

 • art. Kamila Kobierzynska

 • art Paweł Jaszczuk

 • dr Janusz Oleksa

 • dr Tomek Lerczak

 • mgr Maciej Nowaczyk

 • mgr Tomek Koszewnik

Najnowsze wydarzenia

 • Wystawy i Przegląd prac fotografii

  2017
 • REKRUTACJA

  2018/2019
  W celu podpisania umowy zadzwoń tel. 608 069 935 lub napisz szkola@sowa-edu.pl
 • Wystawa końcowa grafiki i rysunku

  2017

Wybrane prace z fotografii