• STUDIUM ROCZNE FOTO I VIDEO

  • STUDIUM ROCZNE GRAFIKI

STUDIUM ROCZNE

Studium roczne skierowane jest do osób, które chcą zgłębić w stopniu zaawansowanym wiedzę oraz umiejętności posługiwania się programami Adobe.
Studenci studium mają unikalną możliwość konfrontowania własnych zainteresowań i indywidualnych postaw z otwartością i bogatym doświadczeniem wykładowców.
Dlatego zachęcamy Was, do rozwijania własnej drogi twórczej oraz praktyki zawodowej.

wydarzenia szkoły

  • DRZWI OTWARTE i WYSTAWA 2018/2019

  • przegląd końcowy z fotografii

  • REKRUTACJA

  • WYSTAWA KOŃCOWOROCZNA

Galeria Wybranych prac

  • Prace z Concept Art

  • Prace z Grafiki

  • Prace z Rysunku

  • Prace z Fotografii