Proponujemy specjalizacje artystyczną  oraz  specjalizację wydawniczą.

Szkoła fotografii to nauka umiejętności  pracy indywidualnej, jak i zespołowej w różnych dziedzinach związanych z fotografią artystyczną lub komercyjną, np. w reklamie, w sieci internetowej, instytucjach kultury, w wydawnictwach, w tradycyjnej prasie drukowanej.

Program Szkoły Fotografii

 • Ciemnia

 • PORTRET MODOWY

 • FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA

 • FOTOGRAFIA WYDAWNICZA

 • FOTOGRAFIA PORTRETU

 • FOTOGRAFIA STREETOWA

 • LIGHTROOM

 • MONTAŻ FILMU

 • CYFROWA OBRÓBKA ZDJĘĆ

 • PODSTAWY FOTOGRAFII

 • PSYCHOFIZJOLOGIA WIDZENIA

Wykładowcy Szkoły Fotografii

Nasi wykładowcy to absol­wenci naj­lep­szych uczelni w Pol­sce i za granicą. Potrafią oni reagować dynamicznie na zmieniające się potrzeby i oczekiwania naszych studentów, ponieważ uczestniczą aktywnie w życiu artystycznym, (realizując różne projekty, biorąc udział w wystawach, konkursach, nie tylko w Polsce), jak i w komercyjnym, (realizując zlecenia dla firm, instytucji kulturalnych, agencji reklamowych, itd.. )

 • art. Kamila Kobierzynska

 • art Paweł Jaszczuk

 • dr Janusz Oleksa

 • dr Tomek Lerczak

 • mgr Maciej Nowaczyk

 • mgr Tomek Koszewnik

Wybrane prace z fotografii