PROGRAM WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH

Staramy się podczas warsztatów łączyć wiedzę, wyobraźnię, sztukę z pracą rąk.

OPŁATY, ZAPISY, KONTO

Celem warsztatów jest  pobudzenie kreatywności u dzieci, wprowadzenie ich w różne dyscypliny oraz umożliwienie im podjęcia działań twórczych.

 Warsztaty prowadzone są w ramach wielu grup tematycznych:
design, ilustracja, architektura, zdarzenia parateatralne, fotografia i moda, video. itd…
Każdy z bloków programowych poświęcony jest innej dziedzinie i skupia się na powstaniu jednego konkretnego projektu, który trwa 3 miesiące i dzieli się na kilka etapów twórczych.
W czasie warsztatów dzieci:

 • zaprojektują różne przedmioty użytkowe (design)
 • będą pracować nad projektem przestrzeni (architektura)
 • stworzą swoje własne projekty graficzne (ilustracja)
 • stworzą projekt artystyczny z elementami teatralnymi, itd….

Obszar twórczych działań jest bardzo obszerny, więc każda osoba powinna znaleźć tematykę, która jest najbliższa jego zainteresowaniom.
Zaplanowane warsztaty są kontynuacją następnych, dlatego wskazane jest by osoba uczestniczyła we wszystkich zajęciach.
Zwieńczeniem warsztatów jest wystawa, pokaz, na której są prezentowane niepowtarzalne projekty : zdarzenie teatralne, sesja modowa, projekty dotyczące wzornictwa, video, itd.

Jakie stosujemy techniki na zajęciach:

malowanie, rysowanie, lepienie w glinie, praca z tkaniną, aparatem fotograficznym, montażem filmu  i wiele innych….
Zajęcia prowadzą wykładowcy naszej szkoły.

przykłady projektów

Projekt sesji modowej z elementami fotografii

 • Uczestnicy przygotują ilustracje modowe do omówionego wcześniej projektu,
 • następnie, wg przygotowanych wcześniej ilustracji modowych, będą wykonywać kreację z papieru (fathion paper), bądź gotowych ubiorów,
 • finałem będzie sesja fotograficzna z elementami portretu modowego.

Projekt o charakterze artystycznym z wykorzystaniem elementów teatralnych

 • uczestnicy napiszą wspólnie scenariusz,
 • zaprojektują scenografię i kukiełki,
 • następnie wykonają wcześniej zaprojektowana scenografię i kukiełki,
 • finałem będzie spektakl dla zaproszonych widzów.

Wersja dla młodszych jest nieco inna

Tworzenie przedmiotów użytkowych

 • uczestnicy będą projektować i wykonywać przedmioty użytkowe:
 • lampy, dywaniki, poduszki, obiekty przestrzenne, bębny, itd…