GRAFIKA KOMPUTEROWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY


Oferujemy dzieciom i młodzieży rozwój artystyczny oraz możliwość poszukiwania kreatywności, projektowania i tworzenia.

Te praktyczne i intensywne kursy są odpowiednie dla osób otwartych na wiedzę i pełnych entuzjazmu.  Angażując się w projekty graficzne, będziesz rozwijać i doskonalić podstawowe umiejętności projektowania graficznego. Natomiast angażując się w filmowanie będziesz rozwijać sztukę video i animacji z elementami fotografii.

Twoja kreatywna aktywność zaczyna się tutaj.

CZEGO MOŻESZ OCZEKIWAĆ W SOWA-EDU?


  • Profesjonalnych programów zajęć, opracowanych i realizowanych przez wysokiej klasy wykładowców i dostosowywanych do wieku i potrzeb uczestników zajęć.
  •  Każdy z uczestników ma możliwość stworzenia oryginalnego i indywidualnego portfolio.
  • Progresywnego sposobu prowadzenia zajęć, który obejmuje istotną wiedzę o sztuce oraz umiejętności praktyczne.

WAŻNE INFO

  •  Laptopy i potrzebny program na zajęciach udostępnia szkoła, jednak poza szkołą będziesz również ćwiczyć, dlatego powinieneś w domu posiadać swój własny komputer i program (grafika) oraz aparat fotograficzny (filmowanie).
  • Sale dydaktyczne są wyposażone w pomoce naukowe oraz sprzęt multimedialny.

Rodzaje Kursów Grafiki dla dzieci i młodzieży


1h = 45 minut

Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu po 4godz.lekcyjne.

Ważne Info

Jest możliwość zmiany dnia i godziny rozpoczęcia zajęć drogą kompromisu

Jakość Kursów

Oferujemy ciekawą i skuteczną metodę prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.

PRACOWNIE KOMPUTEROWE