Projekt warsztatów tańca

Warsztaty te, to cotygodniowe spotkania poświęcone tworzeniu tańca i happeningu od podstaw.
Będzie to przede wszystkim twórczy warsztat z pogranicza teatru ekspresyjnego, improwizacji, wyrazu scenicznego, ale także okazja do wspólnego tworzenia scenariuszy  oraz uczestnictwa w pokazach końcowych.
Program skupia się na powstaniu jednego konkretnego projektu, który trwa 3 miesiące i dzieli się na kilka etapów twórczych.

W czasie warsztatów dzieci / młodzież

 • zaprojektują różne przedmioty użytkowe, które staną się rekwizytami w pokazie końcowym
 • stworzą swoje własne projekty kostiumów
 • stworzą projekt teatralno-taneczny, nastawiony na działanie w przestrzeni (np.miasta)
 • Wykonają samodzielnie makijaże sceniczne – body painting.

Warsztaty obejmują

 • Techniki improwizacji teatralnej
 • Taniec w kontakcie,
 • Taniec ekspresyjny, taniec intuitywny
 • Pracę w grupach, ćwiczenia na zaufanie
 • Etiudy ruchowe w grupie (krótkie przedstawienia)
 • Działania na wyobraźnię ruchowo – przestrzenną
 • Relaksację
 • Rozciąganie
 • Plastyka ciała
 • Elementy teatru ruchu,
 • Działanie teatralne w przestrzeniach miasta
 • Działanie z rekwizytem