Szkoła zatrudnia do współpracy niezwykle twórczy i ambitny zespół ludzi (artystów-praktyków), którzy proponują aktualne trendy i metody nauczania w dziedzinie projektowania graficznego.

Zapewniając słuchaczom twórcze środowisko, zachęcamy ich do rozwijania własnej twórczej drogi, do otwartego i kreatywnego myślenia, jednocześnie wyposażając ich w doświadczenie i umiejętności, niezbędne do odgrywania aktywnej roli profesjonalnego grafika na rynku pracy.

Nasi wykładowcy potrafią reagować dynamicznie na zmieniające się potrzeby i oczekiwania słuchaczy, ponieważ uczestniczą aktywnie w życiu artystycznym, realizując różne projekty, biorąc udział w wystawach, konkursach, nie tylko w Polsce Jak i w komercyjnym, realizując zlecenia  dla firm, instytucji kulturalnych, agencji reklamowych, itd.. 
Z bagażem tych doświadczeń potrafią podejść do rozwoju słuchacza w sposób wielopłaszczyznowy, ambitny i perspektywiczny.

Ludzie uczący w Sowie, to absolwenci najlepszych uczelni w Polsce oraz stypendyści uczelni zagranicznych.

 • Agnieszka Mori
  anemptytextlline
 • Tomek Lerczak
  anemptytextlline
 • Piotr Marzol
  anemptytextlline
 • Miłosz Margański
  anemptytextlline
 • Max Skorwider
  anemptytextlline
 • Michał Tatarkiewicz
  anemptytextlline