Szkoła zatrudnia do współpracy niezwykle twórczy i ambitny zespół ludzi (artystów-praktyków), którzy proponują aktualne trendy i metody nauczania  w/w specjalizacjach.
Jednocześnie szkoła zapewnia studentom szkoły oraz studium twórcze środowisko, zachęcając ich do rozwijania własnej twórczej drogi, do otwartego i kreatywnego myślenia, jednocześnie wyposażając ich w doświadczenie i umiejętności, niezbędne do odgrywania aktywnej roli na rynku pracy.

Nasi wykładowcy potrafią reagować dynamicznie na zmieniające się potrzeby i oczekiwania słuchaczy, ponieważ uczestniczą aktywnie w życiu artystycznym, realizując różne projekty, biorąc udział w wystawach, konkursach w Polsce, i poza jej granicami. Jak również, w życiu komercyjnym, realizując zlecenia  dla firm, instytucji kulturalnych, agencji reklamowych…
Z bagażem tych doświadczeń potrafią podejść do rozwoju studentów w sposób wielopłaszczyznowy, ambitny i perspektywiczny.
Wykładowcy uczący w Sowie, to absolwenci najlepszych uczelni w Polsce oraz stypendyści uczelni zagranicznych.

 • Tomek Lerczak

 • Piotr Marzol

 • Miłosz Margański

 • Max Skorwider

 • Michał Tatarkiewicz

 • Karina Dziubecka

 • Paweł Zgórecki

 • Dorota Kuźniarska

 • Paweł Jaszczuk

 • AGNIESZKA ROGOWSKA

 • Agnieszka Zdziabek

 • Janusz Oleksa

 • ŁUKASZ GÓRECKI

 • Artur Hejna

 • Maciej Nowaczyk

 • Sebastian Sagan

 • Tomek Koszewnik