PRACE I i II ROKU W 2022


Animacja logo – prace semestralne II roku

Teledysk – wspólna praca końcowa II roku

Książka autorska IIrok


Michał Kościelny

Nicolas Kowalewski

Aleksander Kościukiewicz

Portfolio Projektanta IIrok


Michał Kościelny

Aleksandra Kościukiewicz

Mateusz Matuszczak

Nicolas Kowalewski

 Plakaty I rok


Infografika II rok


 Komunikacja Wizualna I rok


Typografia I rok

 Księga Znaku IIrok


Kamila Skrzypczak

Piotr Nagórski

Aleksandra Kościukiewicz