HUBERT CEBULSKI

Hubert będąc dzieckiem, rozpoczął swoją edukację artystyczną w Sowie od rysunku kreatywnego.
Po kilku latach zainteresował się concept artem, zmieniając pracownie rysunku tradycyjnego na pracownię rysunku cyfrowego. W średniej szkole ponownie powrócił do rysunku i malarstwa tradycyjnego.
W tym roku został przyjęty na Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.