PROGRAM KURSU PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO

Artystyczna grafika komputerowa to nowoczesny zawód, który powołano, aby sprostać gorącym wyzwaniom współczesności.
W dobie szybkiego rozwoju i upowszechniania się technologii informatycznych istnieje wyraźna potrzeba kształcenia fachowców o szczególnie wysokich kwalifikacjach.
Chodzi o współczesnego grafika – projektanta, który połączy wiedzę i kreatywność artystyczną z umiejętnością posługiwania się nowoczesnym i potężnym narzędziem, jakim jest komputer, z bogatym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem.

Osoba zapisująca sie na kurs projektanta graficznego, powinna znać chociaż podstawy programów Adobe Photoshop i Illustrator.

Artystyczna grafika komputerowa stanowi pomost pomiędzy grafiką artystyczną, a użytkową grafiką komputerową.

Oferta dydaktyczna

 • 1. Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia z zakresu rysunku, kompozycji. Rysunek szkicowy – konstrukcyjny.
 • 2. Wprowadzenie podstawowe zagadnienia komunikacji wizualnej.
 • 3. Ćwiczenie rysowania w oparciu o piktogramy, skróty graficzne.
 • 4. Plakat, ulotka – podstawowe zagadnienia, specyfika myślenia.
 • 5. Podstawy typografii. Zasady użycia liter, kroje, rodziny, fonty. Ćwiczenia, prezentacje.
 • 6. Kolor – podstawowe zagadnienia z zakresu psychofizjologii widzenia etc.
 • 7. Technologia – ćwiczenie koloru, za pomocą akwareli, promarkerów, copic markerów. Rysunek prezentacyjny – design sketching.
 • 8. Kontynuacja zajęć. Tworzenie z wyobraźni.
 • 9. Budowa wizerunku firmy- akcydensy, corporate identity.
 • 10. Podsumowanie, omawianie projektów.

Szkolenie to ma formę otwartą i jest przygotowane pod potrzeby klienta, dlatego kluczowe jest spotkanie i rozmowa osoby/osób zainteresowanych z wykładowcą, na którym ustala się szczegóły, dotyczące konkretnych jego/ich potrzeb. Ponadto do każdych zajęć wykładowca sukcesywnie podaje niezbędne materiały.

Zajęcia prowadzi wykładowca, uczący na UAP  dr Max Skorwider

WAŻNE INFORMACJE

 • W przypadku, gdy uczestnik nie posiada własnego laptopa i programu, udostępnia go szkoła.
 • Sale dydaktyczne wyposażone w pomoce naukowe oraz sprzęt multimedialny.
 • Każdy uczestnik zajęć otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

1h = 45 minut

Spotkania trwają 1 raz w tygodniu po 4 godz.lekcyjne.
Jest możliwość zmiany dnia i godz. rozpoczęcia zajęć drogą kompromisu

Wpisz proszę!

W formularzu zgłoszeniowym proszę podaj odpowiadające dnie i godziny rozpoczęcia kursu

Duży wybór

Oferujemy szeroką gamę kursów, szkoleń i warsztatów dla dzieci, młodzieży , dorosłych