Program Zajęć Sketching Design

Pierwsze poruszane zagadnienia to zasady wykreślania perspektywy geometrycznej, która jest podstawą teoretyczną do dalszych ćwiczeń a także rozwija zdolność widzenia i wyobraźni przestrzennej.

Celem zajęć jest umiejętność posługiwania się rysunkiem perspektywicznym, właściwe określanie kształtów oraz ich proporcji i relacji pomiędzy różnymi bryłami i płaszczyznami.
Umiejętność szybkiej wizualizacji złożonych obiektów przestrzennych rysowanych z wyobraźni.
Znajomość etapów, typowych dla szybkich wizualizacji:
– etap odręcznych rysunków perspektywicznych,
– etap podkładu rysunkowego oraz etap renderowania.
– praktyczna znajomość technik renderowania 2D: (markery, pastele suche, Photoshop, SketchBook etc.)

Czego nauczysz się

  • podstaw geometrii wykreślnej
  • podziału i multiplikacji w perspektywie
  • konstrukcji koła w perspektywie
  • przenikania płaszczyzn i brył
  • ćwiczeń związanych z doborem widoku, parametrów perspektywy i ich wpływu na wygląd rysowanego obiektu
  • ukazywaniu produktu w kontekście jego cech konstrukcyjnych, użytkowych i estetycznych
  • technik rysunkowych z wykorzystaniem markerów, pasteli, kredek
  • ćwiczeń przybliżających współczesne techniki renderowania 2D z uwzględnieniem technik komputerowych (Photoshop, Sketchbook)

Przedstawione prace  rysunku prezentacyjnego  wykonała Prace Kamili Szcześniak

Metody realizacji

Zajęcia odbywają się w sali wykładowej lub w pracowni komputerowej i mają formę wykładów i ćwiczeń.
Ćwiczenia polegają na konstruowaniu odręcznych rysunków perspektywicznych obiektów przestrzennych o różnym poziomie złożoności.
Wykłady oraz ćwiczenia mają za zadanie, po pierwsze wprowadzenie i utrwalenie prostych zasad geometrycznych umożliwiających orientację w procedurach tworzenia poprawnych rysunków, a po drugie utrwalenie systemu graficznego właściwego dla rysunku prezentacyjnego – zwięzłego, czytelnego i atrakcyjnego graficznie, oraz ukształtowanie nawyków związanych z doborem i sposobem stosowania narzędzi rysunkowych.
Mamy więcej propozycji ciekawych zajęć rysunku