PROJEKTOWANIE STRON WWW & PORTFOLIO PROJEKTANTA

Celem tych zajęć jest zaproponowane dwóch istotnych umiejętności

1.  Naukę programowania stron www:

  • opanowanie podstaw tworzenia w programie Figma
  • poznanie od podstaw zasad digital designu

2.  Zbudowanie własnego portfolio w formie papierowej i w formie cyfrowej.

PROJEKTOWANIE STRON WWW

W ramach kursu projektowania stron  poznasz pojęcia, takie, jak:

  • Podstawy projektowania stron www

  • Kompozycje i rytm wizualny

  • Hierarchie i architekturę informacji

  • Liternictwo i budowę typografii w kontekście digital design’u

  • Składania responsywnych layoutów – funkcjonujących na ekranach o różnych  rozdzielczościach

  • Projektowanie estetycznych i harmonijnych układów

  • Projektowanie z użyciem siatki

TWORZENIE PORTFOLIA PROJEKTANTA

Co powinno zawierać cyfrowe portfolio?
Portfolio online – inaczej portfolio cyfrowe lub e-portfolio jest reprezentacją online stworzonych przez Ciebie prac, a także Twoich umiejętności i doświadczeń. Może to być strona internetowa, blog, itd..
Pamiętaj, że powinieneś stworzyć  ciekawe portfolio, tak, by potencjalny pracodawca lub klient ocenił twoje umiejętności wysoko i wybrał właśnie ciebie do współpracy.
Portfolio takie, poprzez wybrane prace, powinno prezentować twoje umiejętności i styl.

Metody realizacji programu

Oprócz ćwi­czeń tech­nicz­nych, konsultacji jest także, reali­za­cja prac opar­tych na pomy­słach i zało­że­niach studentów, które są próbą stwo­rze­nia skoń­czo­nych pro­jek­tów arty­stycz­nych w opar­ciu o pro­po­no­wane tematy.

Aleksandra Kościukiewicz

Top