……

 Ilustracje wykonane za pomocą programu Adobe Photoshop

Prace I rok

Prace II rok

Ilustracje wykonane za pomocą programu Adobe Illustrator