Pracownia Illustracji (książka autorska)  II rok – wykładowca dr Max Skorwider


Prace wybrane

Paweł Kujawiak - książka autorska

Hania Sikora - książka autorska

Magda Bryl - Książka autorska

Natalia Horbunowa - książka autorska

 Infografika II rok


Prace wybrane

Paweł Kujawiak                                                                                                                                                                 Hania Sikora

Magda Bryl