…

Pracownia Komunikacji Wizualnej I rok – wykładowca dr Max Skorwider


Przedstawiamy wybrane prace

Agata Samulska I rok

Agata Chrzęst –  I rok

Barbara Grabowska – I rok

Dawid Czarnotta – I rok

Małgorzata Koper – I rok

Jakub Kurelski – Irok

Piotr Wołyński – I rok