Pracownia Photoshop Irok – wykładowca dr Wojtek Mazur


Prace wybrane

Pracownia Photoshop II rok – wykładowca dr Tomek Lerczak


Paweł Kujawiak

Magda Bryl

Weronika Studzińska

Natalia Horbuowa

  Pracownia Illustratora I rok – wykładowca mgr Michał Tatarkiewicz


Illustrator (Rysunek Wektorowyl - Prace wybrane