Pracownia Plakatu  I rok –  wykładowca Max Skorwider


Małgorzata Koper

Jakub Kurelski                                                                                                                                   Maria Winiecka

Agata Chrzęst

Małgorzata Zielińska

Dawid Czarnotta