…

Pracownia Typografii i Projektowania Znaku I rok  –  dr Tomek Jurek


Prace wybrane z projektowania znaków (ikon)

Barbara Grabowska

Anna Bednarska

Swietłana Szczepańska

Tomasz Szygendowski

Agata Samulska

Maria Winiecka                                                                                                                                                                                   Barbara Grabowska

Michał Duraj                                                                                                                                                                                         Tomasz Szygendowski

Małgorzata Zielińska                                                                                                                                                           Magdalena Meyer