Szymon Sznajder ukończył Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Laureat wielu wyróżnień i nagród, między innymi obydwa dyplomy zostały zakwalifikowane do Przeglądu Projektów Dyplomowych Graduation Projects. Obecnie jako wykładowca prowadzi pracownie z przygotowania do druku na Uniwersytecie Artystycznym , jak również aktywnie projektuje wiele zleceń komercyjnych w swoim studio “Typolis”. Szymon Sznajder specjalizuje się w projektowaniu krojów […]

Grafik, freelancer zajmuje się grafiką projektową i artystyczną. Pracuje jako grafik kreatywny przy wielu różnych projektach graficznych. W 2009 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Grafiki, w zakresie grafiki projektowej oraz warsztatowej. Obecnie jest wykładowcą na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz prowadzi pracownie typografii książki w Akademii Sztuki w Szczecinie. W 2023 […]

Artysta-grafik   Absol­went Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Pozna­niu – Wydział Gra­fiki.  Dyplom w zakre­sie gra­fiki warsz­ta­to­wej. Od 2005 – pra­cuje jako wykła­dowca na Uni­wer­sy­te­cie Arty­stycz­nym im. Magdaleny Abakanowicz w Pozna­niu. W 2010 – otrzy­mał tytuł dok­tora sztuki W 2019 – otrzymał stopień dr habilitowanego w dziedzinie sztuki. Prof. UAP dr hab. szt. Max Skorwider jest grafikiem […]

Grafik komputerowy, fotograf, freelancer Teoretyk i praktyk w zakresie grafiki komputerowej, przygotowania materiałów do druku, kreator wielu projektów wydawniczych i eventowych, specjalista w zakresie opracowań layoutów książek, magazynów oraz czasopism, jeden z niewielu specjalistów w zakresie kreacji wizerunku sportowego. Wieloletni współpracownik Wydawnictwa Kurpisz jako specjalista DTP i dyrektor artystyczny. Wykładowca w Akademii Technik Komputerowych w […]

Top