Absolwent kierunku grafiki warsztatowej na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Dyplom magisterski z litografii pod opieką prof. zw. Stefana Ficnera uzyskał w 2015 roku. Obecnie asystent w tejże pracowni. W swojej twórczości zajmuje się grafiką warsztatową, projektową oraz książką artystyczną. Założyciel pracowni Rakla, otwartej pracowni grafiki warsztatowej, której głównym celem jest […]

Grafik, rysownik w technice tradycyjnej i cyfrowej. Jakub urodził  w Stanach Zjednoczonych.W Polsce  podjął naukę w średniej szkole w  Liceum Plastycznym im. Władysława Hasiora.W 2021 r ukończył  Uniwersytet  Artystyczny w Poznaniu  – grafikę projektową.Jakub Wianecki aktywnie projektuje na rynku komercyjnym oraz artystycznym. Zajmuje się grafiką projektową, plakatem, ilustracją, UI, oraz Concept artem. Jest pasjonatem starej […]

W roku 2013 Adam Gillert ukończył stutudia drugiego stopnia na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej na kierunku Grafika Warsztatowa. Natomiast 2014 kończy równolegle rozpoczętestudia drugiego stopnia na Wydziale Malarstwa, uzyskującdyplom malarski, po napisaniu pracy teoretycznej pod kierunkiem dr. hab. Romana Kubickiego, „Wzajemne przenikanie się malarstwa i fotografii“. Pracę artystyczną dyplomu wydziału Malarstwa – cykl “Album”realizuje […]

Artysta-grafik   Absol­went Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Pozna­niu – Wydział Gra­fiki.  Dyplom w zakre­sie gra­fiki warsz­ta­to­wej. Od 2005 – pra­cuje jako wykła­dowca na Uni­wer­sy­te­cie Arty­stycz­nym im. Magdaleny Abakanowicz w Pozna­niu. W 2010 – otrzy­mał tytuł dok­tora sztuki W 2019 – otrzymał stopień dr habilitowanego w dziedzinie sztuki. Prof. UAP dr hab. szt. Max Skorwider jest grafikiem […]

Maria Barańczyk w 2020 roku obroniła pracę magisterską na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na Wydziale Grafiki Komunikacji Wizualnej. Młoda artystka skupia się głównie na problemach dotyczących zjawisk i zależności społecznych, obserwacji kulturowych, momentach granicznych, czego konsekwencją jest opieranie się o doświadczenia, m.in. związanymi z jej podróżami. Zajmuje się wklęsłodrukiem, rysunkiem, malarstwem, grafiką projektową, jak również […]

Top