Gillert Adam

W roku 2013 Adam Gillert ukończył stutudia drugiego stopnia na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej na kierunku Grafika Warsztatowa.
Natomiast 2014 kończy równolegle rozpoczętestudia drugiego stopnia na Wydziale Malarstwa, uzyskującdyplom malarski, po napisaniu pracy teoretycznej pod kierunkiem dr. hab. Romana Kubickiego, „Wzajemne przenikanie się malarstwa i fotografii“. Pracę artystyczną dyplomu wydziału Malarstwa – cykl “Album”realizuje pod nadzorem prof. Marka Przybyła.

Adam Giliert brał udział w wielu wystawach zbiorowych, autorskich, oraz otrzymywał wyróżnienia w ogólnopolskich przeglądach malarskich.
W 2016 roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa, równolegle z pełnieniem obowiązków asystenta I Pracowni Rysunku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

W szkole Sowa-edu w soboty przygotowuje młodzież z rysunku i malarstwa do egzaminów wstępnych do szkół artystycznych, na UAP, Architekturę

Top