2020 PRACE STUDENTÓW

Mamy ogromną  satysfakcję przedstawić wielomiesięczną pracę twórczą naszych studentów w naszej Wirtualnej Galerii. Prezentacja ta ukazuje wiele autorskich rozwiązań, odmiennych sposobów myślenia, jak również  poszukiwań własnej drogi artystycznej i zawodowej.

PRACOWNIE 2020