…

PRACE KOŃCOWOROCZNE 2020


 Prezentacja ta przedstawia wiele ciekawych poszukiwań i  rozwiązań artystycznych naszych studentów,  realizowanych podczas dwuletniej nauki w sowa-edu,