PRACE KOŃCOWE 2021


 Prace końcowe reprezentują młodych artystów- studentów naszej szkoły fotografów, grafików, malarzy i rysowników oraz koncept artystów i producentów gier komputerowych. Prace ich najczęściej swoją treścią odpowiadają na aktualne problemy. Bywają aroganckie, zaczepne, albo uśmiechają się do oglądających – nigdy nie są obojętne. Dlatego warto przyjrzeć się im uważniej i spędzić z nimi trochę czasu:)  przyjrzeć się im uważniej i spędzić z nimi trochę czasu:)