KURS CONCEPT ART (DIGITAL PAINTING)

Concept art jest nową, dynamicznie rozwijającą się dziedziną sztuki, która ma szerokie zastosowanie w projektowaniu gier komputerowych, filmach, animacjach. Dlatego też, umiejętność tworzenia sztuki concept artu staje się coraz lepiej opłacana na rynku komercyjnym.

KURS ROCZNY CONCEPT ARTU

Rozpoczęcie kursu  02,03.10.

Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie po 6h lekcyjnych.
Koszt kursu patrz Terminy i opłaty

KURS 5. TYGODNIOWY CONCEPT ART

Dzień i godzina rozpoczęcia, patrz Terminy i Opłaty
Spotkania są 1 x w tygodniu po 4h (20 h lekcyjnych)
Koszt kursów wynosi 800zł
Zapraszamy również do szkoły concept artu


Program kursu Concept Art dla dorosłych na poziomie podstawowym

 • podczas zajęć będziesz projektować postaci, maszyny, pojazdy, środowiska
 • opanujesz podstawy ilustracji, tak by móc z powodzeniem ilustrować zadane hasła-tematy
 • będziesz korzystać z mediów tradycyjnych, takich jak ołówek, węgiel, flamastry,
 • nabędziesz umiejętności obsługi programów do obróbki grafiki 2d na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym.

Program kursu Concept Art dla dorosłych na poziomie zaawansowanym

 • Realizując swoje projekty na poziomie zaawansowanym, będziesz nadal eksperymentować ze współczesnymi koncepcjami, tematami i pomysłami,
  czerpiąc z tradycyjnych metod po współczesne techniki eksperymentalne.
 • Nadal będziesz otrzymywać wiele korekt, informacji,wskazówek, dotyczących tworzenia szkicu, czy projektowania światła (światło pozwala stworzyć ciekawą lokacje,
  nadaje ilustracji klimatu) oraz przy dobieraniu tekstury, tła, kolorowaniu, postprodukcji.
 • Nabędziesz umiejętności posługiwania się w stopniu zaawansowanym programami graficznymi 2d, jak również poznasz techniki z zakresu grafiki 3d
  i nauczysz się stosować je w swoich konceptach i ilustracjach.

Metody realizacji programu

Zapewniamy uczestnikom kursów indywidualne podejście podczas zajęć.
Podstawową formą prowadzenia zajęć są przede wszystkim ćwiczenia i pokazy praktyczne z udziałem uczestników zajęć.  Sposób ten, ma na celu zachęcać uczestników do myślenia w sposób wolny i otwarty, co znaczy, że uczestnicy mogą realizować prace na swoich pomysłach i założeniach w oparciu o proponowane tematy.  Zachęcamy Was mocno do rozwoju swoich dotychczasowych umiejętności w Sowa-Edu.


CZEGO MOŻESZ OCZEKIWAĆ

 • Rozwoju kreatywności oraz pasji.
 • Możliwości stworzenia oryginalnego i indywidualnego portfolio.
 • Podniesienia kwalifikacji zawodowych.
 • Zdobycie umiejętności potrzebnych na rynku pracy.
 • Progresywnego sposobu prowadzenia zajęć, obejmującego praktyczne i teoretyczne umiejętności.

WAŻNE INFORMACJE

 • Każdy uczestnik zajęć pracuje na własnym tablecie graficznym.
 • W przypadku, gdy uczestnik nie posiada własnego laptopa i programu, udostępnia go szkoła.
 • Sale dydaktyczne wyposażone w pomoce naukowe oraz sprzęt multimedialny.
 • Każdy uczestnik zajęć otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

1h = 45 minut

Spotkania trwają 1 raz w tygodniu po 4 godz.lekcyjne.
Jest możliwość zmiany dnia i godz. rozpoczęcia zajęć drogą kompromisu

Wpisz proszę!

W formularzu zgłoszeniowym proszę podaj odpowiadające dnie i godziny rozpoczęcia kursu

Duży wybór

Oferujemy szeroką gamę kursów, szkoleń i warsztatów dla dzieci, młodzieży , dorosłych

Prace uczestników kursów Concept Art dla dorosłych

 Tworzy Alex Sharko w 2d i 3d