PROGRAM KURSU, SZKOLEŃ ILLUSTRATORA

Proponujemy Kursy i Szkolenia dla chętnych, którzy chcą rozpocząć naukę od podstaw oraz dla osób zaawansowanych.

Celem zajęć

jest nauka obsługi tegoż programu w zakresie wykonywania samodzielnej pracy graficznej, uwzględniającej pełne wykorzystanie narzędzi wektorowych programu wraz z przygotowaniem plików do druku i publikacji w internecie (strony www, social media).
.

KURS ILLUSTRATORA – OD PODSTAW

• Na poziomie podstawowym nauczysz się płynnie poruszać po interfejsie programu wraz z jego konfiguracją.
• Zapoznasz się z obsługą preferencjami programu, środowiskiem pracy, edycją skrótów klawiaturowych oraz zarządzaniem profilami ICC.
• Nabędziesz umiejętność obsługiwania podstawowych narzędzi do rysowania kształtów, stworzysz ścieżki wektorowe i dowiesz się,  jak je kontrolować.
• Poznasz wiele metod zaznaczania, organizowania i przekształcania obiektów wektorowych,  jak również  dobierania próbek kolorów i gradientów. Użyjesz funkcje wypełniania i obrysu obiektu wektorowego.
• Wykreujesz nowe wzorki i pędzle artystyczne oraz zastosujesz narzędzia do edycji tekstu i akapitu. A pod koniec kursu zastosujesz funkcje importowania, eksportowania i osadzania plików oraz  przygotujesz je do druku i publikacji w internecie.

.

KURS  ILLUSTRATORA – ZAAWANSOWANY

• Poznasz techniki związane z typografią projektu, edycją i przetwarzaniem tekstu wielowątkowego.  W stopniu zaawansowanym będziesz rysować i tworzyć napisy przestrzenne, wykorzystując siatkę przestrzenną. Dowiesz się też, do czego służą pędzle artystyczne, i jak je powinieneś wykorzystywać w projekcie.
• Nabędziesz umiejętności odpowiedniego używania efektów wektorowych i bitmapowych programu oraz łączenia projektów Ilustratora z innymi programami pakietu Adobe.

Przykłady zastosowane podczas Kursów Adobe Ilustratora

Dowiedz się, czym się różnią kursy, szkolenia od  szkoły grafiki

ZALETY KURSÓW I SZKOLEŃ W SOWA-EDU

  • Nasze pracownie dydaktyczne wyposażone są w komputery, laptopy i pomoce naukowe oraz sprzęt multimedialny. W przypadku, gdy uczestnik kursu czy szkolenia nie posiada własnego sprzętu i programu, udostępnia go szkoła.
  • Ponadto każdy uczestnik na koniec zajęć otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

 Prace wykonane przez uczestników zajęć Illustratora

1h = 45 minut

Spotkania trwają 1 raz w tygodniu po 4 godz.lekcyjne.
Jest możliwość zmiany dnia i godz. rozpoczęcia zajęć drogą kompromisu

Wpisz proszę!

W formularzu zgłoszeniowym proszę podaj odpowiadające dnie i godziny rozpoczęcia kursu

Duży wybór

Oferujemy szeroką gamę kursów, szkoleń i warsztatów dla dzieci, młodzieży , dorosłych