Wykładowcy

Szkoła zatrudnia do współpracy niezwykle twórczy i ambitny zespół ludzi (artystów-praktyków), którzy proponują aktualne trendy i metody nauczania  w/w specjalizacjach.
Jednocześnie szkoła zapewnia studentom szkoły oraz studium twórcze środowisko, zachęcając ich do rozwijania własnej twórczej drogi, do otwartego i kreatywnego myślenia, jednocześnie wyposażając ich w doświadczenie i umiejętności, niezbędne do odgrywania aktywnej roli na rynku pracy.

Nasi wykładowcy potrafią reagować dynamicznie na zmieniające się potrzeby i oczekiwania słuchaczy, ponieważ uczestniczą aktywnie w życiu artystycznym, realizując różne projekty, biorąc udział w wystawach, konkursach w Polsce, i poza jej granicami. Jak również, w życiu komercyjnym, realizując zlecenia  dla firm, instytucji kulturalnych, agencji reklamowych…
Z bagażem tych doświadczeń potrafią podejść do rozwoju studentów w sposób wielopłaszczyznowy, ambitny i perspektywiczny.
Wykładowcy uczący w Sowie, to absolwenci najlepszych uczelni w Polsce oraz stypendyści uczelni zagranicznych.

Gillert Adam
Rysunek i Malarstwo
team-image
Tomek Lerczak
Grafika Komputerowa-Projektowa
team-image
Michał Tatarkiewicz
Grafika Komputerowa-Projektowa
team-image
Monika Fularska
UX/UI Design
team-image
Max Skorwider
Grafika Komputerowa-Projektowa
team-image
Szymon Sznajder
Grafika Komputerowa-Projektowa
team-image
Kornel Ofierski
Rysunek i Malarstwo
team-image
Mateusz Pinisz
Środowisko 3D i Unreal Engine 5
team-image
Wojtek Mazur
Grafika Komputerowa-Projektowa
team-image
Jakub Wianecki
Concept Art-Painting Digital
team-image
Maria Barańczyk
Rysunek i Malarstwo
team-image
Sebastian Sagan
Środowisko 3D i Unreal Engine 5
team-image
Michalina Wianecka
Ceramika i Rzeźba
team-image
Wojciech Siejak
Grafika Komputerowa -Animacja
team-image
Top