Kurs Filmu Anonimowanego dla Dzieci i Młodzieży


 Przeznaczony jest dla osób zainteresowanych kreatywnym tworzeniem ruchomych obrazów w technice rysunkowej ( poszczególne klatki filmu  rysowane są  przy pomocy tabletu graficznego).
Kurs trwa 3 miesiące  (10 spotkań po 3h, spotkania są jeden raz w tygodniu).

Program kursu filmu animowanego

Realizowany film metodą rysowania serii  pojedynczych klatek, daje możliwość uczestnikom świadomego konstruowania własnej rzeczywistości, nad którą może zapanować,  określić jej kolor, formę  i trwanie.
Stworzoną przez siebie historię, uczestnik może ożywić za pomocą dostępnych programów komputerowych, m.in. Adobe Photoshop.

Podczas  tworzenia animacji będziesz:

 • dodawać, zaznaczać i edytować klatki do animacji,
 • ujednolicać właściwości warstwy w klatkach animacji,
 • kopiować klatki z właściwościami warstw,
 • generować klatki pośrednie,
 • dodawać nową warstwę dla każdej klatki, jak i ukrywać warstwy w klatkach,
 • określać opóźnienia oraz opcje pętli w animacjach klatkowych,
 • wybierać opcje zwalniania klatek

 Filmy animowane

Za nim jednak rozpoczniecie tworzyć swoje dzieło, powinniście zastanowić się:


– do jakiej grupy docelowej chcecie dotrzeć?
– jaki jest cel powstania waszego filmu?
– jaka jest koncepcja graficzna?
– czy chcecie stworzyć film w formie reklamy, teledysku, a może krótkiej opowieści?
Ponadto zastanowicie się, na jakiej platformie socjalnej chcecie go zaprezentować: Youtube, Facebook, Vimeo, etc.

 • W technice rysunkowej poszczególne klatki filmu mogą być rysowane ręcznie lub za pomocą tabletu graficznego. Szkoła proponuje rysowanie za pomocą tabletów graficznych.
 • Zajęcia animacji w szkole sowa-edu prowadzi wykładowca-animator Bartek Zarzycki, twórca kilku filmów animowanych dla dzieci i młodzieży.

Metoda reali­za­cji programu


Zajęcia te mają na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami komputerowej animacji poklatkowej, przy użyciu programów komputerowych, m.in. Photoshop oraz tabletu graficznego.
Podczas zajęć nabędziesz umiejętności  tworzenia  ruchomych obrazów,  ułożysz je w krót­kie filmowe sekwen­cje, stworzysz, wraz z wykładowcą, bazę pomysłów na scenariusze, tak aby łatwo i kreatywnie pracowało się wam przy tworzeniu filmów animowanych.

Czego możesz oczekiwać na kursie Animacji

 • Profesjonalny program zajęć jest opracowany i realizowany przez wysokiej klasy wykładowców i dostosowywany do wieku i potrzeb uczestników zajęć.
 •  Możliwość stworzenia oryginalnego i indywidualnego portfolio.
 • Sposób prowadzenia zajęć jest progresywny, obejmujący wiedzę o sztuce i umiejętności praktyczne.

.

 • Szkoła udostępnia komputery, program i tablety graficzne podczas zajęć.
 • Sale dydaktyczne są wyposażone w pomoce naukowe oraz sprzęt multimedialny

1h = 45 minut

Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu po 4godz.lekcyjne.

Ważne Info

Jest możliwość zmiany dnia i godziny rozpoczęcia zajęć drogą kompromisu

Jakość Kursów

Oferujemy ciekawą i skuteczną metodę prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.

 ZAPISZ SIĘ


Biuro czynne od 1. września do 20. czerwca od poniedziałku do piątku w godz. 15.30 — 18.00.
Od października do 20.czerwca również w soboty od 10.00-13.00
Proszę pamiętajcie, że Kurs należy opłacić najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Adres / Opłaty

Szkoła Sowa-edu
ul. Kasprzaka 22a, 60-237 Poznań
Santander: 08 1090 1346 0000 0001 0416 4480

Email

szkola@sowa-edu.pl

Telefon

61 865 38 47 lub 608 069 935

Wypełnij Formularz Zgłoszeniowy

  Wiek:

  Raty:

  Kurs / warsztaty kreatywne:

  Kurs / szkolenie:

  Zadaj pytanie